23-01-2018  
Fouten in vonnissen

Fouten in vonnissen

Gebleken is dat er in vonnissen rekenfouten worden gemaakt met als gevolg dat er hogere of lagere bedragen wordn toegewezen. Deze fouten kunnen worden gecorrigeerd zonder dat er (hoger) beroep moet worden ingesteld. 
Fouten in vonnissen
 
  15-11-2016  
Aanpak oneerlijke incassopraktijken

Aanpak oneerlijke incassopraktijken

De incassosector wordt door diverse instanties onderzocht omdat consumenten veel problemen meldden met incassobureaus. Vooral het inrekening brengen van te hoge incassokosten is een veel voorkomend probleem. Support in Finance brengt alleen de wettelijk toegestane incassokosten inrekening.
Aanpak oneerlijke incassopraktijken
 
  26-09-2016  
Onterecht afgemeld bij netbeheerder door uw Energieleverancier?

Onterecht afgemeld bij netbeheerder door uw Energieleverancier?

De afgelopen maanden bereiken ons signalen dat mensen die in het verleden betalingsachterstanden hebben gehad, of bezig zijn met afbetalen door middel van een betalingsregeling, bij hun energieleverancier worden geconfronteerd met het volgende:
Onterecht afgemeld bij netbeheerder door uw Energieleverancier?
 
  24-06-2016  
Is een Pre pack legalisatie van faillissementsfraude?

Is een Pre pack legalisatie van faillissementsfraude?

De nu aangenomen Wet continuïteit ondernemingen maakt het mogelijk dat als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert en een faillissement onafwendbaar is, het bedrijf de rechtbank kan vragen welke curator zal worden aangesteld, zodra het faillissement wordt uitgesproken.
Is een Pre pack legalisatie van faillissementsfraude?
 
  21-10-2015  
Wat kost u een Incasso-opdracht?

Wat kost u een Incasso-opdracht?

No cure / No pay of No Win / No fee, maar wel dossier of behandelkosten betalen? Wat kost u het uitbesteden van een incasso-opdracht? Bij het geven van een incasso-opdrachten aan een incassobureau op basis van No cure / No pay of No win / No fee worden vaak wel dossier of behandelkosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren van € 35,- tot € 125,-. Dat geld bent u kwijt ongeachte het behaalde resultaat. En als uw geld waar u recht op heeft wordt geïnd betaald u alsnog een percentage over de hoofdsom. Dit zijn kosten waar u niet op zit te wachten.
Wat kost u een Incasso-opdracht?
 
  29-04-2015  
Geen gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers

Geen gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers

Op 23 april jl. heeft de tweede kamer een motie verworpen waarin verzocht werd om ondernemers met een nog functionerende onderneming toegang te verlenen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.  De motie werd ingediend door Carola Schouten (CU) en Steven van Weijenberg (D66). Beide Kamerleden zijn van mening dat een ondernemer met financiële problemen, méér ondersteuning moet kunnen krijgen dan alleen een financiële bijdrage vanuit de Wet Bijzonder Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar echter anders over.
Geen gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers
 
  15-12-2014  
Wet hervorming kindregelingen oorzaak van veranderingen in kinderalimentatie

Wet hervorming kindregelingen oorzaak van veranderingen in kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen én de invoering van een zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed.
Wet hervorming kindregelingen oorzaak van veranderingen in kinderalimentatie
 
  11-08-2014  
Schuldbemiddeling tegen betaling

Schuldbemiddeling tegen betaling

Op dit moment is het een taak van de gemeente om schuldhulpverlening aan te bieden aan inwoners met financiële problemen. Nu mag volgens de wet voor schuldbemiddeling niet betaald worden. Niet direct, maar ook niet via een constructie met budgetbeheer e.d. Deze wet is duidelijk, echter handhaving is lastiger. Zo heeft de toezichthoudende dienst maar een beperkte capaciteit en is er vaak pas sprake van échte handhaving nadat er klachten over een schuldbemiddelaar zijn binnengekomen.
Schuldbemiddeling tegen betaling
 
  06-04-2014  
Kantonrechters en betalingsregelingen

Kantonrechters en betalingsregelingen

Schuldeisers die via de kantonrechter een achterstallige betaling van schulden proberen af te dwingen, doen er in Utrecht en Amersfoort goed aan om naar de rolzitting te komen. In deze plaatsen proberen kantonrechters voortaan op de eerste zitting tot een regeling te komen tussen schuldeisers en gedaagden. Bijzonder, want kantonrechters waren tot dusverre van mening dat zij geen rol hadden in de totstandkoming van een schuldenregeling.
Kantonrechters en betalingsregelingen
 
  30-12-2013  
Verandering bij toeslagen

Verandering bij toeslagen

Per januari 2014 gaat er het een en ander veranderingen in de wijze waarop de belastingdienst omgaat met toeslagen. Voor particulieren heeft dit nog al wat gevolgen. De drie belangrijkste wijzigingen op een rijtje.
Verandering bij toeslagen
 
  21-10-2013  
Betrouwbaar versus malafide 2

Betrouwbaar versus malafide 2

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangekondigd om schuldbemiddeling tegen betaling door private partijen mogelijk te maken. Support in Finance ziet in deze AMvB een duidelijke meerwaarde. Dit in tegenstelling tot de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Directeuren van Sociale Diensten (DIVOSA). Zij zien namelijk allerlei nadelige effecten wanneer de schuldbemiddeling voor burgers wordt gedaan door private partijen. Onderstaand een opsomming van de bezwaren geopperd door de VNG en DIVOSA en de zienswijze van Support in Finance daarop:
Betrouwbaar versus malafide 2
 
  13-10-2013  
Betrouwbaar versus malafide

Betrouwbaar versus malafide

De afgelopen maanden stonden de kranten er vol van: het aantal bureaus dat zich inmiddels bezighoudt met schuldhulpverlening rijst de pan uit. En niet zelden brengen deze bureaus hun torenhoge kosten op oneigenlijke wijze in rekening.  Wie al grote financiële problemen heeft, zit natuurlijk niet te wachten op dit soort malafide praktijken.
Betrouwbaar versus malafide
 
  30-09-2013  
Erkend Leerbedrijf

Erkend Leerbedrijf

Met ingang van september 2013 is Support in Finance door de Stichting ECABO erkend als leerbedrijf voor MBO opleidingen.
Erkend Leerbedrijf
 
  12-07-2013  
Humanitas bedankt Support in Finance voor presentatie over schuldhulpverlening

Humanitas bedankt Support in Finance voor presentatie over schuldhulpverlening

Op 13 maart 2013 verzorgde Support in Finance voor de vrijwilligers van het project Humanitas Thuisadministratie een bijeenkomst  over 'Schulden'. Met veel praktische tips.
Humanitas bedankt Support in Finance voor presentatie over schuldhulpverlening
 
  10-07-2013  
Misverstanden over beslaglegging

Misverstanden over beslaglegging

Steeds meer mensen krijgen ermee te maken: beslaglegging. Beslag op loon of uitkering, inboedel of banktegoeden. Er bestaan veel misverstanden over beslaglegging. Wij geven u de top 5.
Misverstanden over beslaglegging
 
  16-06-2013  
Expertmeeting schuldpreventie

Expertmeeting schuldpreventie

Op vrijdag 28 juni neemt Support in Finance deel aan een expertmeeting over innovaties in schuldpreventie. De bijeenkomst is een initiatief van het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hoge School Utrecht.
Expertmeeting schuldpreventie
 
  16-06-2013  
De zomer-betaal-dip komt er aan!

De zomer-betaal-dip komt er aan!

De komende periode gaat u weer factureren; vaak met een betaaltermijn van 30 dagen. Als u nu facturen verstuurt, valt de uiterste betaaldatum precies in de zomervakantie.
De zomer-betaal-dip komt er aan!
 
  17-03-2013  
Presentatie vrijwilligers Humanitas over schuldhulpverlening

Presentatie vrijwilligers Humanitas over schuldhulpverlening

Op woensdag 13 maart verzorgde Support in Finance een themabijeenkomst vol praktische tips over schulden en schuldhulpverlening. De toehoorders waren 15 vrijwilligers van Humanitas.
Presentatie vrijwilligers Humanitas over schuldhulpverlening
 
  16-02-2013  
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Belasting: zal het ooit makkelijk of leuk worden? Waarschijnlijk niet want voor veel zzp-ers en kleine zelfstandigen blijven belastingzaken lastige materie. In dat geval is het goed om te weten dat Support in Finance behulpzaam kan zijn bij het regelen van uw belastingzaken.
Belastingaangifte
 
  06-01-2013  
Wijzigingen per januari 2013

Wijzigingen per januari 2013

Qua tariefstelling en vergoedingen is er veel veranderd per 1 januari 2013. Kosten die vooral voor zzp-ers grote consequentie kunnen hebben; zeker ook omdat ze gedurende het hele jaar hun effect zullen hebben. Support in Finance heeft uit de veelheid van wijzigingen een selectie gemaakt. Wie hulp nodig heeft bij het doorgronden van de consequenties van deze wijzigingen op de persoonlijke (bedrijfs)situatie kan altijd contact opnemen voor een oriënterend gesprek.
Wijzigingen per januari 2013
 
  25-11-2012  
Matches op Bosche Beursvloer

Matches op Bosche Beursvloer

Donderdag 22 november deed Support in Finance mee met de Bosche Beursvloer; een plek waar vraag en aanbod op sublieme wijze worden samengebracht. Zenuwcentrum was het Atrium van de Avans Hoge School in den Bosch. Deze plek die normaal gesproken ingenomen wordt door social media minnende studenten werd nu gedomineerd door twitterende bedrijfsvertegenwoordigers. In 2 uur tijd werden zo'n 350 matches gesloten. Alles met gesloten beurzen, want dat zijn de spelregels. Support in Finance wist drie geslaagde matches te maken.
Matches op Bosche Beursvloer
 
  31-10-2012  
Nieuwe betalingstermijnen voor bedrijven

Nieuwe betalingstermijnen voor bedrijven

De betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de overheid worden wettelijk vastgelegd. Waarschijnlijk gebeurt dit al per 1 januari 2013. Een goede zaak want op dit moment geldt nog dat een betalingstermijn 'niet onredelijk' mag zijn. Omdat het begrip ‘onredelijk’ uiteraard voor velerlei uitleg vatbaar is, leidt dit in de praktijk nog al eens tot problemen.
Nieuwe betalingstermijnen voor bedrijven
 
  23-06-2012  
58 procent huurders heeft huurachterstand

58 procent huurders heeft huurachterstand

Uit onderzoek van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat op dit moment zo’n 58 procent van de huurders de huur niet op tijd betaalt. De branchevereniging voor woningcorporaties Aedes ziet bij een vergelijking van de cijfers over 2010 en 2011 een toename van het aantal huurders met een huurachterstand. Bij  2,4 procent van de huurders met een betalingsachterstand resulteerde dit uiteindelijk in een huisuitzetting.
58 procent huurders heeft huurachterstand
 
  18-06-2012  
Ondernemers slecht voorbereid op wanbetaling

Ondernemers slecht voorbereid op wanbetaling

Uit onderzoek van Atradius, de grootste kredietverzekeraar van Nederland, blijkt dat ondernemers massaal leveren op krediet. De meeste van hen krijgen vervolgens de rekeningen niet tijdig betaald. Bij sommige ondernemers kost dat zelfs een kwart van de omzet of meer.
Ondernemers slecht voorbereid op wanbetaling
 
  11-04-2012  
Veelheid aan incasso-opdrachten vraagt om integrale aanpak

Veelheid aan incasso-opdrachten vraagt om integrale aanpak

Een goede incasso-organisatie zorgt niet alleen voor het incasseren van de openstaande facturen, maar waakt er tevens voor dat mensen met schulden niet onder het bestaansminimum zakken. Tenminste… dat is de mening van Support in Finance.
Veelheid aan incasso-opdrachten vraagt om integrale aanpak
 
  30-03-2012  
Nieuwe website voor Support in Finance

Nieuwe website voor Support in Finance

Met gepaste trots presenteren wij onze nieuwe website en daarmee ook onze nieuwe huisstijl. Toch is niet alleen onze performance anders geworden. Er verandert nog meer.
Nieuwe website voor Support in Finance
 
  20-03-2012  
Kinderalimentatie als preferente schuld

Kinderalimentatie als preferente schuld

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten de mogelijkheid te bestuderen om bij een schuldsaneringsregeling of faillissement de kinderalimentatie de status te geven van preferente vordering. Dit heeft grote consequenties voor schuldeisers.
Kinderalimentatie als preferente schuld
 
  15-03-2012  
Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die financiŽle problemen heeft?

Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die financiŽle problemen heeft?

Een medewerker die zich regelmatig ziek meldt, concentratieproblemen heeft of vraagt om een voorschot… het kunnen allemaal aanwijzingen zijn dat er financiële problemen zijn.
Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die financiŽle problemen heeft?
 
  15-03-2012  
Gratis spreekuur voor ZZP'ers in de financiŽle problemen

Gratis spreekuur voor ZZP'ers in de financiŽle problemen

Het aantal zzp' ers in de financiële problemen is eind vorig jaar drastisch toegenomen. Omdat hun klanten niet of pas heel laat betaalden. Om weer vat te krijgen op de financiële situatie, bieden wij zzp-ers een gratis inloopspreekuur aan. Een afspraak maken voor overdag of in de avonduren, kan dagelijks via telefoonnummer 0413-820311.
Gratis spreekuur voor ZZP'ers in de financiŽle problemen
 
  01-03-2012  
Wat doet u als uw klanten niet betalen?

Wat doet u als uw klanten niet betalen?

Als uw klant niet betaalt, en het sturen van een herinnering of zelfs aanmaning heeft geen resultaat, dan is een incassotraject een logische vervolgstap.
Wat doet u als uw klanten niet betalen?
 


Terug naar boven