BetalingsregelingBetaling

Uw hebt een brief ontvangen waarin staat dat u aan een van onze opdrachtgevers nog een bedrag verschuldigd bent.

U kunt de vordering voldoen door het bedrag genoemd in de brief te betalen op Bankrekening NL40 INGB 0006 6894 87 t.n.v. Stichting Derdengelden Support in Finance onder vermelding van het dossiernummer


Betalingsregeling

Indien u de vordering niet in een keer kunt betalen kunt u om een betalingsregeling verzoeken

Indien u om een betalingsregeling verzoekt dan zullen wij dit in principe toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een betalingsregeling te weigeren. Neem voor een betalingsregeling telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0413 820311. Wij bespreken dan met u de mogelijkheden.Terug naar boven