IncassoIncasso
Een groot saldo openstaande debiteuren heeft een negatieve invloed op de liquiditeitspositie. Toch ervaren ondernemers vaak een hoge drempel om hun debiteuren via een incassobureau aan te spreken. De goede relatie met de klant mag immers niet verstoord worden. Support in Finance is een incassobureau met een uitgesproken visie op incasseren. Zakelijk in het volgen van de juiste procedure; klantgericht uit zorg voor de relatie. Het onderbrengen van uw niet-betaalde facturen is bij Support in Finance in goede handen.

Hoe gaan wij te werk?
Het traject begint altijd met het sturen van een brief naar de klant. Op deze manier proberen we nogmaals de openstaande rekening te innen. Pas als dat niet lukt, start de daadwerkelijke incassoprocedure. Onze vriendelijke, maar duidelijke manier van aanschrijven, blijkt voor veel debiteuren aanleiding te zijn om alsnog rechtstreeks aan u te betalen. Blijft de betaling echter uit, of wenst u direct tot incasso over te gaan, dan vervolgen wij de procedure volgens de (wettelijke) eisen die daarvoor gelden.

Uw debiteur wordt in eerste instantie driemaal schriftelijk aangemaand gedurende een periode van ongeveer zes weken. Daarmee heeft de debiteur voldoende tijd om de vordering te betalen. Voor u als opdrachtgever is dit in principe kosteloos, omdat zowel de gemaakte kosten (volgens de wettelijk vastgestelde normen) als de wettelijke rente op de debiteur worden verhaald.

Indien deze inspanningen niet het gewenste resultaat hebben, wordt de vordering, na overleg met de opdrachtgever, overgedragen aan het deurwaarderskantoor waarmee wij samenwerken. Op dat moment start het gerechtelijke- en het executietraject. Gedurende het hele traject blijven wij voor u het aanspreekpunt.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om uw vordering geïncasseerd te krijgen: klik hier


 Terug naar boven