Opstellen algemene-, leverings- en betalingsvoorwaardenAlgemene voorwaarden
Algemene voorwaarden zijn er om direct duidelijk te maken welke rechten en plichten u heeft. Hetzelfde geldt voor degene met wie u zaken doet. U hoeft er dan niet elke keer apart over te onderhandelen.

Een algemene tekst is vaak niet voldoende; elke onderneming heeft immers specifieke kenmerken en eigenschappen. Support in Finance zorgt ervoor dat de voorwaarden precies aansluiten bij de aard van de onderneming en zorgt er tevens voor dat zij voldoen aan de eisen die bijvoorbeeld een brancheorganisatie stelt. Hiermee voorkomt u dat er tegenstrijdige of onredelijke voorwaarden worden gesteld.


Leverings- en betalingsvoorwaarden
Goede leveringvoorwaarden zijn van groot belang voor een bedrijf. Juist op discussiemomenten gaat het er om dat zaken juist, volledig en duidelijk zijn vastgelegd in de kleine lettertjes. Support in Finance adviseert ondernemers bij het opstellen van de voorwaarden waaronder uw bedrijf levert, betaalt, verkoopt of inkoopt.Terug naar boven