Geen gemeentelijke schuldhulpverlening voor ondernemers

Op 23 april jl. heeft de tweede kamer een motie verworpen waarin verzocht werd om ondernemers met een nog functionerende onderneming toegang te verlenen tot de gemeentelijke schuldhulpverlening.  De motie werd ingediend door Carola Schouten (CU) en Steven van Weijenberg (D66). Beide Kamerleden zijn van mening dat een ondernemer met financiële problemen, méér ondersteuning moet kunnen krijgen dan alleen een financiële bijdrage vanuit de Wet Bijzonder Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar echter anders over.


Ondersteuning Wet BBZ niet toereikend

Support in Finance is gespecialiseerd in de schuldhulpverlening aan ondernemers. Harold Jagerman, directeur: “In de afgelopen jaren heb ik ervaren dat alleen de tijdelijke ondersteuning vanuit de Wet BBZ voor een ondernemer meestal onvoldoende is om de moeilijke periode door te komen. Financiële ondersteuning tot een inkomen op bijstandsniveau is niet toereikend omdat de problematiek van de schulden daarmee niet wordt opgelost. De schuldenproblematiek van een ondernemer kan uitsluitend opgelost worden als er een goede regeling komt met alle schuldeisers en leveranciers. Echter als een ondernemer bij de gemeente aanklopt voor schuldhulpverlening krijgt hij te horen dat de onderneming eerst moet worden uitgeschreven alvorens schuldhulpverlening aan de orde kan zijn.”


Oplossing voor schulden

Als onafhankelijk dienstverlener is Support in Finance gewend om met de ondernemer kritisch te bekijken of de onderneming op termijn levensvatbaar is. Als dat het geval is, zorgt Support in Finance samen met de ondernemer dat er een haalbare oplossing komt voor de schulden. Na het tot stand komen van een schuldenregeling blijft Support in Finance de ondernemer begeleiden bij het nakomen van de gemaakte afspraken met de schuldeisers.


Perspectief door schuldenregeling

Jagerman: “Support in Finance is mening dat het niet alleen een persoonlijk belang voor de ondernemer maar ook een economisch belang is om er alles aan te doen dat de ondernemer zélf in staat is om de eigen schulden op te lossen; waar nodig met een voor alle partijen acceptabele schuldenregeling. Zeker omdat het andere spoor waarbij het bedrijf wordt ontbonden, een bijstandsuitkering moet worden aangevraagd en er vaak langdurig moet worden gesolliciteerd vanuit een bijstandssituatie weinig tot geen perspectief biedt. Ondernemers worden in deze periode geconfronteerd met oplopende incassokosten en hoge kosten voor gerechtelijke procedures, terwijl schuldeisers geen enkele zekerheid hebben of zij nog iets van hun geld terug gaan zien.


Waar gemeentelijke overheden hun verantwoordelijk naar de ondernemers in hun regio laten liggen, zoeken commerciële dienstverleners minutieus naar mogelijkheden om deze doelgroep toch te helpen.Terug naar overzicht