Kantonrechters en betalingsregelingen

Schuldeisers die via de kantonrechter een achterstallige betaling van schulden proberen af te dwingen, doen er in Utrecht en Amersfoort goed aan om naar de rolzitting te komen. In deze plaatsen proberen kantonrechters voortaan op de eerste zitting tot een regeling te komen tussen schuldeisers en gedaagden. Bijzonder, want kantonrechters waren tot dusverre van mening dat zij geen rol hadden in de totstandkoming van een schuldenregeling.


Oude situatie: betalingsregelingen horen niet bij kantonrechters

Zittingen van kantonrechters worden altijd gebruikt om schriftelijke stukken in te dienen en afspraken te maken over procedures. Kantonrechters merken echter dat gedaagden die op de zitting verschijnen verwachten dat zij tijdens de zitting een betalingsregeling kunnen afspreken. Valse hoop, omdat de eisende partij vrijwel nooit aanwezig is en de procedure bij voorkeur schriftelijk afhandelt. Bovendien is er nauwelijks tijd om het woord te voeren als gevolg van het groot aantal zaken dat tijdens één zitting wordt behandeld. De rechter doet uitspraak als de gedaagde erkent dat hij niet heeft betaald; een bemiddeling om tot een betalingsregeling te komen, was tot voor kort geen zaak voor de rechter.

 

Nieuwe situatie: kantonrechters gaan bemiddelen

In Utrecht en Amersfoort denken ze daar inmiddels anders over. Hier nodigen kantonrechters beide partijen nadrukkelijk uit om aanwezig te zijn bij de zitting. Gedaagden kunnen hier hun verhaal doen. Met een beetje geluk komt het meteen tot een regeling of zelfs een schikking waardoor een rechterlijke uitspraak niet meer nodig is. Deze werkwijze leidt tot meer begrip tussen partijen en kortere procedures. Het succes valt of staat natuurlijk met de aanwezigheid van beide partijen. Om die reden heeft de rechtbank alle grote deurwaarderskantoren gevraagd aanwezig te zijn op een zitting en worden hun zaken zoveel mogelijk op één zitting ingepland.

 

Risico’s als kantonrechters bemiddelen

Ondanks het vermeende succes plaatst Support in Finance toch wat vraagtekens bij deze nieuwe aanpak. Het is mooi als het tijdens een zitting tot een betalingsregeling komt, maar het is twijfelachtig of er gedurende de zitting voldoende tijd is om te beoordelen of de regeling echt het maximaal haalbare is. Ook bestaat het risico dat de gedaagde een betalingsregeling toezegt die hij wellicht niet kan nakomen. In dat geval moet de eisende partij weer naar de rechter met alle kosten van dien. Bovendien maakt de eisende partij extra kosten door op de zitting te verschijnen, terwijl hij niet zeker weet of de gedaagde aanwezig zal zijn waardoor de zaak alsnog schriftelijk afgehandeld moet worden.

 

Visie Support in Finance: bemiddeling vóór rechtszaak

Support in Finance hanteert al jaren de werkwijze om tijdens een incassotraject debiteuren actief te benaderen met een voorstel om tot een betalingsregeling te komen. Als gedurende deze fase blijkt dat er sprake is van problematische schulden wordt schuldhulpverlening aangeboden. In de meeste gevallen kan zodoende een gang naar de rechter worden voorkomen.

Als het tóch tot een rechtszaak komt, pleit Support in Finance er voor om bij het uitbrengen van de dagvaarding in de stukken op te nemen welke bemiddelingspogingen reeds zijn gedaan om te komen tot een schuldenregeling. Voor de rechter is dan onmiddellijk duidelijk dat bemiddeling een gepasseerd station is.


Voor meer informatie over incasso in combinatie met schuldhulpverlening bel: 0413 820311 of stuur een mail naar: info@supportinfinance.nlTerug naar overzicht