Aanpak oneerlijke incassopraktijken

De incassosector wordt door diverse instanties onderzocht omdat consumenten veel problemen meldden met incassobureaus. Vooral het inrekening brengen van te hoge incassokosten is een veel voorkomend probleem. Support in Finance brengt alleen de wettelijk toegestane incassokosten inrekening.


Aan consumenten mogen alleen incassokosten inrekening worden gebracht nadat de consument in de gelegenheid is gesteld om binnen 14 dagen de openstaande vordering te voldoen zonder bijkomende kosten. In deze brief moeten ook de incassokosten die verschuldigd zijn (in en excl. btw) worden genoemd. Naast de incassokosten mag er alleen rente inrekening worden gebracht. Dossier en/of administratiekosten mogen niet als extra kosten inrekening worden gebracht.


Welke incassokosten aan u inrekening mogen worden gebracht kunt u HIER berekenen. Op de site van schuldeninfo vindt u meer informatie over uw rechten als u wordt benaderd door een incassobureau of deurwaarder.Terug naar overzicht