Onterecht afgemeld bij netbeheerder door uw Energieleverancier?

De afgelopen maanden bereiken ons signalen dat mensen die in het verleden betalingsachterstanden hebben gehad, of bezig zijn met afbetalen door middel van een betalingsregeling, bij hun energieleverancier worden geconfronteerd met het volgende:


Ze krijgen een “eindafrekening”, (deze kan makkelijk worden aangezien als een “jaarafrekening”) en kort daarna bericht van de netbeheerder dat er geen energieleveringsovereenkomst is met een energieleverancier en dat als er binnen 10 dagen geen leveringsovereenkomst wordt afgesloten de energielevering wordt beëindigd.


Neemt de cliënt contact op met zijn energieleverancier dan krijgt hij te horen dat een andere partij namens cliënt de leveringsovereenkomst heeft opgezegd omdat er bij die partij een nieuwe leveringsovereenkomst is afgesloten.


Navraag bij die partij levert dan op dat nog de cliënt of het leveringsadres is aangemeld als nieuwe klant en dat zij geen opzegging hebben gedaan.


Terug bij de huidige leverancier laat deze weten dat het “oude contract” inmiddels is beëindigd en dat er alleen een nieuw contract kan worden aangeboden. Er volgt dan wel een (credit)toetsing en daar komt uit dat, vanwege eerder betalingsmoeilijkheden, een nieuwe overeenkomst alleen kan worden afgesloten als er een waarborgsom wordt betaald. Deze waarborgsom komt vaak neer op een bedrag tussen de € 400,- tot € 1.500,-.


Als je bij de energieleverancier vraagt om het schriftelijke bewijs dat er bij hun is opgezegd en door wie wordt er geschermd met de mededeling dat dit niet mogelijk is of er wordt niet meer gereageerd.


Het lijkt erop dat er energieleveranciers zijn die slecht betalende klanten proberen kwijt te raken of op te zadelen met torenhoge waarborgsommen, door te schermen met opzegging door nieuwe leveranciers die er niet zijn.


Wij zoeken bewindvoerders, budgetbeheerders of schuldhulpverleners die een dergelijke situatie recent hebben meegemaakt, om deze casussen te bundelen en als collectieve klacht in te dienen bij verschillende (klachten) instanties.


Graag uw casus, door een korte omschrijving van hetgeen is gebeurd, zenden aan jdv@supportinfinance.com . Wij nemen contact met u op over de wijze waarop wij verder gaan met de klacht en welke “geanonimiseerde” stukken wij graag willen ontvangen.Terug naar overzicht