Fouten in vonnissen

Gebleken is dat er in vonnissen rekenfouten worden gemaakt met als gevolg dat er hogere of lagere bedragen wordn toegewezen. Deze fouten kunnen worden gecorrigeerd zonder dat er (hoger) beroep moet worden ingesteld. 


Bij 1 op de 7 vonnissen blijkt er een verschrijving of een rekenfout is gemaakt. Meestal is dit een gevolg van een fout als er in het vonnis bedragen worden opgeteld. Soms worden bedragen verkeerd overgenomen uit de dagvaarding of ingediende stukken.


De door ons geconstateerde verschillen variëren van enkele euro's tot soms wel honderden euro's. Omdat de meeste deurwaarders de eindbedragen genoemd in het vonnis overnemen bij het betekenen van het vonnis en verder executie betalen particulieren en ondernemers  soms meer of ontvangen schuldeisers minder dan men verschuldigd zou zijn bij een juist berekend vonnis.


Het is daarom raadzaam om de toegewezen bedragen op juistheid te controleren en als er kennelijke rekenfouten of verschrijvingen worden geconstateerd de rechtbank te verzoeken het vonnis te corrigeren. Zeker als men overweegt om tegen een vonnis in (hoger) beroep te gaan is het raadzaam dit te doen om zodoende geen problemen tijdens het beroep tegen te komen.


Het laten corrigeren van een vonnis is geregeld in art.31 lid 1 RV en eenvoudig schriftelijk gebeuren door een brief te sturen naar de rechtbank waar de uitspraak is gedaan met de uitleg van de gemaakte (reken) fout.Terug naar overzicht